Zamówienie nr 1 - serwer, zabezpieczenia, zasilacz awaryjny, switch, serwer plików NAS - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie nr 2 - zestawy komputerowe, monitory, UPSy, urządzenia wielofunkcyjne - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty