Poradnia Rodzinna w Skoczowie sp. z o.o.

Image

Poradnia Rodzinna w Skoczowie sp. z o.o. jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 307900 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu zaplanowaliśmy działania szkoleniowe, zmiany organizacyjne w placówce oraz inwestycję w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, w tym wyposażenie, które przyczynią się do zwiększenia jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych osób ze szczególnymi potrzebami, odpowiadających na potrzeby społeczne. Działaniem w obszarze komunikacji w systemie ochrony zdrowia związanych z dostosowaniem POZ Poradnia Rodzinna do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami będzie uczestnictwo personelu przychodni w szkoleniach i warsztatach w zakresie poszerzenia kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz budowania zespołu przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami, szkolenie teoretyczne oraz szkolenie z kompetencji cyfrowych. Ponadto inwestycja w specjalistyczny sprzęt medyczny w gabinetach lekarskich niezbędny dla badań osób ze szczególnymi potrzebami, oraz w sprzęt medyczny niezbędny do właściwych wizyt domowych, realizowanych w dużej liczbie na terenie wiejskim, jak również inwestycje budowlane w celu dostosowania obiektu POZ Poradnia Rodzinna do możliwości w pełni samodzielnego korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, dopełni kompleksowe zmiany wprowadzane w POZ Poradnia Rodzinna w celu maksymalnego dostosowania POZ do przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

1. Zakład leczniczy realizuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
     1) podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej),
     2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2. Świadczenia zdrowotne, udzielane przez Zakład leczniczy, wskazano w rozdziale 7. Regulaminu.
3. Świadczenia zdrowotne są realizowane:
     1) na podstawie zawartych umów,
     2) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
     3) przez personel medyczny, posiadający odpowiednie i potwierdzone kwalifikacje do wykonywania świadczeń, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
     4) w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne (za wyjątkiem świadczeń realizowanych w miejscu pobytu pacjenta lub realizowanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych przez pacjentów Poradnia Rodzinna w Skoczowie

View all Posts
Prywatny Gabinet Lekarza Rodzinnego
Prywatny Gabinet Lekarza Rodzinnego

konsultacje w zakresie planowania rodziny lek. Adam Kuźnik Specjalizacje: Medycyna rodzinna...

Czytaj więcej...

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna

dr n. med. Marcin Skutil poniedziałki 15.30 – 18.00 lek. med. Monika Małecka–Holerek środy...

Czytaj więcej...

Poradnia endokrynologiczna
Poradnia endokrynologiczna

dr n. med. Lucyna Siemińskarejestracja tel. 33 8533908w godzinach od 11:00 – 17:00

Czytaj więcej...

Gabinet Psychoterapii "Refleksje"
Gabinet Psychoterapii "Refleksje"

Gabinet Psychoterapii "Refleksje" mg Magdalena Kuźnik godziny pracy: czwartek 11:00-16:00 Rejestracja...

Czytaj więcej...

 

Czy jesteś ofiarą przemocy?

Zastanów się, czy zdarza się, że ktoś Tobie bliski:
Popycha Cię, policzkuje, bije, szarpie?
Traktuje w sposób, który Cię rani?
Obrzuca obelgami, wyzwiskami?
Zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające?
Domaga się ograniczenia Twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi?
Kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe Ci prosić o pieniądze?
W przypływie złości niszczy Twoją własność?
Nakłania Cię do kontaktów seksualnych, mimo że nie masz na to ochoty?
Grozi, że zrobi Tobie i Twoim bliskim krzywdę, zabije, zrani?
Uważa, że zasługujesz na takie traktowanie?
Uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra?

Jeśli odpowiedziałaś/eś twierdząco chociaż na jedno pytanie, istnieje ryzyko, że doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby.

Gdzie szukać pomocy?

Powiedz o tym lekarzowi podczas wizyty.
Skontaktuj się z interdyscyplinarnym zespołem do spraw przeciwdziałania przemocy.
W gminie Skoczów: ul Morcinka 18 tel: 33/8533452
poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godz. od 7 do 15
środa w godz. od 7 do 16 piątek w godz. od 7 do 14

„Niebieska Linia” – poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przemocą i innymi przestępstwami – tel. 22-688-7000
Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia” tel. 801 120 002 (można zgłaszać incydenty przemocy ze strony osób, które mają „zawieszony” wyrok za stosowanie przemocy)

Kontakt


"Poradnia Rodzinna w Skoczowie" sp. z o.o.
ul. Bielska 45A, 43-430 Skoczów
NIP 5482122418 REGON 072140601

tel.: 33 853-39-08

Inspektor danych osobowych

Katarzyna Małecka,
e-mail: rodo@jamano.pl