GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC POZA GODZINAMI PRACY PORADNI

( w dni powszednie 18:00-8:00 w weekendy oraz dni świąteczne )

W NAGŁYCH ZACHOROWANIACH Z ZAGROŻENIEM ŻYCIA:

RATOWNICTWO MEDYCZNE telefon 999 lub 112

W RAZIE INNYCH ZACHOROWAŃ WYMAGAJĄCYCH KONSULTACJI LEKARSKIEJ LUB OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Skoczów ul. Krzywa 4 Tel. 338579550 (Gminy: Skoczów, Brenna, Dębowiec, Chybie, Strumień)
ZZOZ w Cieszynie ul Bielska 4 Tel: 338525623, 664 909 638 (Gminy: Cieszyn, Hażlach, Zebrzydowice, Goleszów)
Wisła, ul.Dziechcinka 4 Tel. 338579546 ((Gminy: Ustroń, Wisła, Istebna)

Pomoc udzielana w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej jest bezpłatna.

W nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej świadczenia są udzielane:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• telefonicznie,
• w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Więcej o świadczeniach udzielanych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

 

Postępowanie w przypadku wkłucia się kleszcza