W NAGŁYCH SYTUACJACH
POZA GODZINAMI PRACY PORADNI
POMOCY UDZIELA
POGOTOWIE RATUNKOWE
telefon 999 lub 112

Ambulatorium Pogotowia przy ul. Krzywej 4 w Skoczowie czynne jest stale w godzinach nocnych, soboty, niedziele i święta

Pomoc udzielana przez Pogotowie jest bezpłatna

W związku z reorganizacją świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, NFZ zmienił z dniem 1 marca 2011 r. zasady oraz zakres udzielania usług.

(...)
Gminy Skoczów, Brenna, Dębowiec, Chybie, Strumień, Wisła, Istebna
zabezpiecza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.

Gminy Cieszyn, Hażlach, Zebrzydowice, Goleszów, Ustroń
zabezpiecza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie.
(...)

zdródło: Pismo CPR/11/W/2011 Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28.02.2011

Postępowanie w przypadku wkłucia się kleszcza