"Poradnia Rodzinna w Skoczowie" sp. z o.o.
ul. Bielska 45A, 43-430 Skoczów
tel. 33 853-39-08 / 33 479-00-62